Nordenfjellske gren av slekten Blix

Ingeborg SvendsdatterAge: 85 years16031688

Name
Ingeborg Svendsdatter
Given names
Ingeborg
Surname
Svendsdatter
Birth 1603

MarriageHans Lauritsson BlixView this family
yes

Birth of a daughter
#1
Inger Hansdatter Blix
1625 (Age 22 years)

Note:

72.IV.1. Inger Hansdatter Blix, født 1625 i Bodø, død ca. 1655 i Hadsel. Gift med Mogens Pedersen Tellemann (eller Tilemann) født 1599, død 1664, sogneprest i Hadsel, prost i Lofoten og Vesterålen. Portretter av ektefellene malt 1647 henger i Hadsel kirke. Herr Mogens giftet seg senere (vissnok 3. gang) med Maren Pedersdatter Falch, født 1629, død 1709, og han ble derfor stedfar til Peter Don Dass. Maren Falch var gift 3 ganger. 1. med Petter Don Dass i 1746. 2. med Mogens Tellemann og 3. med Peder Christoffersen Broch 1670, fogd på Helgeland fra 1668 til sin død 1707, sønn av sorenskriver Chistoffer Hansen Tyenbo og Margrethe Broch.

Birth of a daughter
#2
Maren Hansdatter Blix
1627 (Age 24 years)

Note:

73.IV.2. Maren Hansdatter Blix, født 1627 i Bodø, død 1688 i Hadsel. Gift med Jens Bloch, født 29/9 1625, død i Hadsel 31/5 1691, sogneprest i Hadsel, prost i Lofoten og vesterålen. portretter henger i Hadsel Kirke.

Birth of a son
#3
Mogens Hanssønn Blix
1628 (Age 25 years)

Note:

74.IV.3. Magister Mogens (Mons) Hanssønn Blix født 1628 i Bodø, død 1663 i Spa i Holland. Beretningen om Mogens H. B. er iflg. Henning Sollie i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind III. Han dimmiterte fra Trondheims katedralskole 25/2 1647 og ble immatrikulert ved København universitet 2/6 1648, magister 29/5 1655. Etter en lengere prosess med konrektor Jens Bredal, brorsønn av biskop Erik Bredal, om ansettelsen av korektoratet ved Trondheims katedralskole, ble han 1655 utnevnt til dette embetet. I 1657 ble han resid. kapellan til Vår Frues kirke i Trondheim og året etter resid. kapellan til domkirken s.st. han døde få år etter da han foretok den foran nevnte reise til Spa for sin helbreds skyld, Skiftet ble holdt 6. eller 11/8 i Trondheim. Gift 28/9 1658 i Trondheim domkirke med Gidsken Mentsdatter Darre (hennes 1. mann), født 27/7 1643 og døde 13/3 1725 i Valle, datter av sogneprest til domkirken i Trondheim Ments Christoffersen Darre og Maren Pedersdatter Schjelderup. Etter Mag. Mogens død ektet hun i 1664 Niels Pederssønn Riberg, født 1628, død 1712, resid. kapellan til domkirken, senere sogneprest i Undal. Se 40.IX. Erlandsens beretning og forstander J. Hornemann hevder samme oppfatning i sine stamtavler, bind II.

Birth of a son
#4
Hans Hanssønn Blix
1631 (Age 28 years)

Note:

75.IV.4. Hans Hanssønn Blix, født 1631 i Bodø, død 1677 i Manger i Nordhordland hvor han ble sogneprest i 1667. Først kapellan i Gildeskål, så kapellan hos sin far i Bodø 1654/66 og bodde på Hernes (Bodin). Gift med Kirsten Stephensdatter Soop (Sophius) født i Gildeskål (1661), død i Manger 1677 (1680). Hun var datter av Stephen (Stephan?) Hanssønn Soop (Sophius), sogneprest i Gildeskål, død 1598 i Bodø og hustru Sara Lorentzdatter Krabbe, student i 1618, dimmitert fra akademiet 1621 med berømmelig vitnesbyrd, ble sogneprest i Gildeskål 19/1 1622 og ordinert 20/3 s.å. Til denne reisen til Trondheim tilstod almuen ham på tinget 3/7 1622 6 mark fisk av hver mann i sognet. Død 1675. Han var en velstående og virksom mann. I hans siste leveår var han så svak at han måtte preke sittende på en stol foran alteret og stod ved introduksjonen på kne på en skammel. Han var sønn av Hans Olufssønn Soop, sogneprest i Bodø 1695. død 31/10 1621. Hans hustru Sara var født i Stangvik, Nord Møre 12/1 1607, død i Gildeskål før 1675, datter av Laurits Nilssønn Krabbe, sogneprest i Stangvik, død 15. Juli 1619.

Birth of a daughter
#5
Ingeborg Hansdatter Blix
1632 (Age 29 years)

Note:

76.IV.5. Ingeborg Hansdatter Blix, født 1632 i Bodø, død 5/2 1714 i Steigen. Gift 1650 med Hertvig Arnesønn, født 1611, cand.theol. 1639, kapellan 1639, sogneprest i Steigen 1641 og prost i Salten, død 24/5 1691 i Steigen, sønn av sogneprest Arne Olufssønn, Steigen, død 1640.

Birth of a son
#6
Laurits Hanssønn Blix
1633 (Age 30 years)

Note:

77.IV.6. Laurits (Lars) Hanssønn Blix, født 1633 i Bodø, død 1717 i Steigen. Lensmann i Bodø 1675-1701 og bodde på Seivåg. Fra 1701 handelsmann på Indre Hernes i Bodin. Gift med Catrine Moltzow, datter av Jochum Moltzow, født ca. 1644, død 1726. I folketellingene av 1700 tittuleres han som barberer, feltskjær. Det finnes et privilege brev av 2/9 1674 hvor han får enerett til å være barberer (cirurgus) i Nordlanandene. Jochum Moltzow var den første "lege" i Nordland. han var kanskje tysker av fødsel og rimelig kommet til Bergen og kanskje engasjert av Preben von Ahnen eller av lagmannen. Hans navn forekommer først 1677, bodde på gården Løp i Bodin, hvor han brukte 3 vog. I 1701 eide han og bebodde 4 vog i Indre Hernes i Bodin, som var hans kones, Tidichen Nielsdatter Lindschow, odel. Siden kom han til å eie 32 1/2 vog i Bodø, Fauske, Saltdal og Misvær. Hans etterslekt bodde ennå på 1800 tallet bl.a. på gården Mohus i Skjerstad. I skiftet etter Jochum Moltzow 28/8 1726 var boets formue 841 riksdaler, 40 skilling, hvorav jordegods 642 riksdaler. Boet eide 27 storfe, 14 geiter og 38 sauer og 3 hester. Gjelden var 134 riksdaler.

Birth of a son
#7
Svend Hanssønn Blix
1640 (Age 37 years)

Note:

80.IV.9. Svend Hanssønn Blix, født 1640 i Bodø, død 1723 i Gildeskål, skipper og gårdbr., skifte 14/5 1723. Han bodde på gården Øvre For, Forstranda i Gildeskål. Han skal også ha bodd på Valle i Gildeskål eller på Valle i Meløy, skjønt det siste er tvilsomt. Gift 1. gang 1670 1675 med Birgitte Sophie Michelsdatter, død 1683, visstnok datter av Michel Jenssønn Snog, født i Vega, død 1715 (1716 ?), sogneprest i Vega, senere ved Bergen Nykirke, sønn av Jens Michelssønn Snog, sogneprest og prost i Vega, død 1688. Gift 2. gang 1682 med Magdalene Nilsdatter Høstmark, født 1660, død 1742, datter av Nils Jonssønn Høstmark og Karen Olufsdatter Humble. I disse ekteskap hadde han 11 barn. Stor etterslekt i Nordland og i Trøndelag og flere andre steder.

Birth of a son
#8
Erik Hanssønn Blix
March 26, 1647 (Age 44 years)

Note:

81.IV.10. Erik Hanssønn Blix, født 26/3 1647 i Bodø, student 18/7 1667, ble fogd i Salten og 1672 stiftsskriver. Han bodde på gården Mjønes i Salten, hvor han døde 1720, begr. 26/7. Gift med Regina Meyer. I fogdregnskapene for Salten 1715/1716 finnes det en selvangivelse for Erik H. Blix datert 12/4 1720 hvor hustruens navn er Regina Meyer. Men det heter om Erik H. Blix at han først var gift med Regina von Hitziger og at han fikk bevilling til ekteskap med henne uten forlovelse og lysning.

Birth of a daughter
#9
Ellen Hansdatter Blix

Note:

78.IV.7. Ellen Hansdatter Blix. Gift 1. gang med Oluf Laurits Wangberg, sogneprest i Saltdal hvor han døde 1671, bodde på Fiskevåg. Gift 2. med ettermannen i embetet, Christen Tallakssønn Lind, død 22/1 1682 (han hadde først vært gift med Bodil Clausdatter). Gift 3. med Knut Larssønn Rist, sogneprest i Saltdalen fra 18/3 1682 til 1727. Det har også vært hevdet at Ellens 3. ekteskap var med Jens Jørgensen Feltzow, fogd i Salten. Sønn av Ellen og Oluf Wangberg var Anders Wangberg. Hans enke Johanne Marie, datter av salig fru Guren Schønnebøl og Christen Jenssønn Munkegaard, kvitterer 16/7 1725 for tilbakebetaling av de avgifter som er beregnet for de adelige sædegårder Bertnes i Bodin og Skånland i Steigen ved skiftet etter Laugmann Schønnebøl anno 1711 (fogdregnskaper for Salten). I en dom i sak mot Christen (Christian) Wangberg for lag(manns)retten 3/7 1617 er det avgjort at Christen (Christian) er rette odelsbåren til denne gården etter hans avdøde farmor Ellen Hansdatter Blix. Christen (Christian) Wangberg's far var Anders Wangberg, og hans mors brødre Erik og Svend Hanssønn Blix var tilstede på skiftet etter Ellen Blix. I jordbok fra 1661 er jordgodset til Hans Lauritssønn Blix oppregnet.

Birth of a daughter
#10
Alhed Hansdatter Blix

Note:

79.IV.8. Alhed Hansdatter Blix, født.... død 1719 i Steigen. Gift med Morten Johanssønn, kapellan i Bodø og i Hamarøy, ble 1677 sogneprest til Værøy. Han druknet i Moskenesstrømmen 1684. Enken drog bort med barna og døde i Steigen.

Death of a daughterInger Hansdatter Blix
about 1655 (Age 52 years)

Death of a sonMogens Hanssønn Blix
1663 (Age 60 years)

Death of a husbandHans Lauritsson Blix
1666 (Age 63 years)

Burial of a husbandHans Lauritsson Blix
July 4, 1666 (Age 63 years)

Death of a sonHans Hanssønn Blix
1667 (Age 64 years)

Death of a daughterMaren Hansdatter Blix
1688 (on the date of death)

Death 1688 (Age 85 years)

Family with Hans Lauritsson Blix - View this family
husband
herself
Marriage:
daughter
3 years
daughter
2 years
son
4 years
son
2 years
daughter
2 years
son
daughter
daughter
son
7 years
son

SourceDen nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer av Thomas Norum utgitt 1967
Citation details: 60.III.2.
BlixBok

Type: Document