Nordenfjellske gren av slekten Blix

Gullog Mogensdatter1629

Name
Gullog Mogensdatter
Given names
Gullog
Surname
Mogensdatter
MarriageLaurits Mogensson BlixView this family
yes

Birth of a daughter
#1
Ingeborg Lauritsdatter Blix
1583

Note:

59.III.1. Ingeborg (Inger?) Lauritsdatter Blix, født 1583, gift med Anders Henrikssønn født 1577, død 25/1 1643 som kapellan til Røddøn fra 1612.

Birth of a son
#2
Hans Lauritsson Blix
1596

Note:

60.III.2. Hans Lauritsson Blix, født 1596 i Jemtland. Immatrikkulert ved København Universitet 2/7 (2/10 ?) 1617. Noen kilder oppgir 11/5 1615. Han fikk ved kongebrev av 10/3 1619 tillatelse til å bli kapellan hos sin far i Rødøn som gunstbevisning fordi hans far hadde vært trofast mot Norge under krigen. I 1622 ble han 26 år gammel utnevnt til sogneprest i Bodø, et av Nordlands største kall, så den kongelige gunst har han tydeligvis bevart. Han ble 1641 prost i Salten. Døde i 1666, gravlagt 4/7. Han var en av de rikeste og mest fremtredende prester i Nordland på 1600 tallet. Hans formue var etter nordnorske forhold meget stor. han drev et større fiske, eide 14 sjøhus og sjøboder ved Bodøsjøen. Han hadde flere jekter og lot rydde jekektsett der. På Hundholmen hadde han en større sjøbod. Der drev han en livlig handelsvirksomhet. Han forærte til Bodin kirke bl.a. en messinglysekrone med åtte armer og den altertavlen som er i kirken idag. Han lå også i feide med lensherren Pren von Ahnen om grensene mellom eiendommene. Gift med Ingeborg Svendsdatter født 1603, død 1688 i Bodø. Hun bodde som enke på Kvalnes (Kvalvik ?). Hun var muligens datter av Svend Anderssønn, fogd i Værdalen, senere borgermester i Trondheim, død 12/4 1627. Portrett av ektefellene henger i Bodin kirke. Hans portrett har påskriften: "Natus 1596. Ætalus 58. Denatus 1666". Hennes portrett ha påskriften "Ætalus 51". Da bildene er malt ca. 1654, må opplysningen om hans dødsår være påført siden. På kirkekegården finnes en nydelig utført og meget vel bevart gravstein med figurrelief av Hans Lauritssønn Blix med påfølgende underskrift: "Her hviler herr Hans Lauritson Blix Sogneherre til både gield och provist offver Salten lehn født och båren anno 1596 och i Herren hensoffvet saligen anno 1666" (Norsk kunsthistorie I side 366 og 381). Hans L. Blix har i kirkehusregnskapene fra 1652 i sitt segl en dobbelt slange på en stav. I Salten kirkeregnskapene fra 1658 har han et segl med en buktende slange i skjoldet, og på hjelmen en fugl med bokstavene H. L. B. Han hustru bekrefter riktigheten av inventarlisten for Bodø prestegård 17/8 1666 (folketellinger) "med sin salige mandtz sedvanlige segnete". Hustruen omtales i besiktighetsforretning av Inndyr hofviltgård 20/4 1684 som "hustru Ingeborrig Svendsdatter angående det av sønnesønnen Hans Hanssønn Blixencrone førte våpen et tøylet hestehode i skjold og hjelm". Man mener at dette våpen skriiver seg fra hans hustrus slekt. Vind etter hans ekteskap (N.S.H.II.102). Blixencrone hadde brukt samme våpen i mange år før han ble opptatt i adelstanden. Dette kan sees av Rentekammersets journalsaker fra 1693. Samme våpen er også brukt av hans faster, Alhed Hansdatters sønn løytnant Lars Mortenssønn Blix i Bergen, likeså av Blixencxrona fetter, Mentz Mogenssønn Blix i Jelsa 1730. Oberst Sten Blix førte et våpen i skjoldet en villmann en face med anvendt kølle i høyre hånd, og på hjelmen en halv villmann - profil med køllen omfattet med begge hender på høyre skulder. Man har ikke kunnet bringe på det rene fra hvilken slekt han har dette. Sten Blix's sønn, Johan Fredrik som døde som oberst i Elverum 1787, brukte også dette våpen. Embetet til Hans L. Blix omfatter Bodin, Skjerstad, Fauske, Folden og Saltdal. Kirkene betjentes av kapellaner som bodde på kirkestedet. Hans L. Blix førte en lang prosess med amtmannen om grensene for deres gårder. Der gikk en bekk mellom eiendommene og Petter Dass skriver: "Der ser jeg en prest og en adelig mann å være de nærmeste granner. Den ene velbyrdig, den annen vellærd, så ser man at Herren og Giedons sverd, seg litt med hinannen beblander". Hans L. Blix eide iflg. jordbok disse gårder: Fenes, Landego 2 vog, i Selnes 1 vog, i Hopen 1 pund og 12 mark, Seines 2 vog, Naurstad i Skjerstad 2 vog, 1 pund og 12 mark, Medby (Melby ?) 1 pund 12 mark, Halsen i Skjerstad 2 pund, Venset 1 vog 1 pund 12 mark, Hundholmen 1 pund, Kletang i Skjerstad 1 pund, Haug 1 pund 12 mark, Nord-Arnøy 1 pund 12 mark. Hertil kommer hva det tilfalt ham som arv etter avdøde Peder Smid's enke, nemlig 1 vog i Helligvær, 1 vog i Lyngvær, 1 vog på Hernes og 2 voger på Saltnes.

Birth of a son
#3
Lauritsson Blix

Note:

60a.III.3. En sønn som ble prest i Ullensaker, og han tok navnet Steen.

Birth of a son
#4
Mons Lauritssønn Blix

Note:

60b.III.4. Mons Lauritssønn Blix, sogneprest til domkirken i Trondheim 1620-1629. Man har antatt at han var sønn til Undersåkerpresten Laurits Monsen Blix. Et kancelliinnlegg fra 1612 i Norges riksarkiv viser at han var sønn til Rødønpresten Laurits Mogenssønn. Kancelliinnlegget er en søknad fra Mons Lauritssønn Blix om å få kancelligjeldet Vesterålen, og det er datert 16/7 1612. Mons Lauritssønn Blix var fast kapellan ved domkirken i Trondheim, og det var han ventelig i 1611 da ha skrev under eden for kannikene. I et brev fra 21/1 1632 (skinnbrev i det svenske riksarkiv) stadfester at Mons var bror til Bodøpresten Hans Lauritsen Blix, som hadde vært kapellan hos sin far i Rødøn fra 1619. Seglet til Laurits Mogenssønn Blix finnes under fullmakten for de Jemtlandske prestene som var utsendinger til prinsehyllingen ved Oslo 1610. Det samme seglet med bokstavene LM og et bumerke i skjolder har Ovik kapellanen Laurits Mogenssønn Blix satt under et brev som er skrevet i Trondheim 24/6 1576 (i det svenske riksarkiv) og det slår fast at han var den samme som Rødønpresten.

Death of a husbandLaurits Mogensson Blix
December 7, 1629 (on the date of death)

Death December 7, 1629

Family with Laurits Mogensson Blix - View this family
husband
herself
Marriage:
son
son
daughter
14 years
son
Laurits Mogensson Blix + Kirsten Eriksdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:
step-son
4 years
step-son
step-son
step-daughter
step-daughter
step-daughter
step-son

SourceDen nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer av Thomas Norum utgitt 1967
Citation details: 54.II.2.
BlixBok

Type: Document