Nordenfjellske gren av slekten Blix

Mogens KarlssonAge: 70 years15001570

Name
Mogens Karlsson
Given names
Mogens
Surname
Karlsson
Birth about 1500

Note:

8.VI.3. Mogens (Mons) Karlsson (Blix), født i Kloxåsan ca. 1500, død 1570. Han ble antagelig i 1532 sogneprest i Undersåker i Jemtland. Han nevnes i mange brev mellom 1537 og 1556, skal være død 1570, men senest 1566 må han ha avstått kallet til sin sønn (Bygdén IV s. 269). Han er den mest kjente av Karl Laurenssons barn. Han er stamfar for de fleste grener av slekten Blix. Herr Mogens sees ikke å ha brukt navnet Blix før 1500 i Kloxåsen. Men da alle hans sønner bruker navnet Blix, og da det s sikkert ikke kan skrive seg fra hans hustru, må han uten tvil selv ha hatt adkomst til navnet og på en eller annen måte være knyttet til de par personer som i det 1500 århundre bar navnet. Faste slektsnavn i vår tids forstand forekom ikke før p på 1500 tallet. Blant geistligheten ble det først alminnelig langt ut i århundrede. Etter tidens skikk nevnes Mogens Karlsson alltid bare ved fornavn, og av og til bare med fars navn og tittelen. Det er usikkert om herr Mogens har Blixnavnet frfra fedrenes eller fra mødrenes slekt. Det er mulig at hans farfar, Laurens Sveinsson, har vært en etterkommer, sønnesønn eller dattersønn, av Magnus Blixe, som nevnes 1410. I det 16. århundre forekommer det atskillige personer ved navnet Blix og som ikke kan være etterkommere av Mogens Karlsson. De øvrige grener av Laurens Sveinssons etterslekt er såvidt mulig undersøkt frem ti1 1932. Etter det materiale som foreligger kan det ikke med sikkerhet sies om navnet Blix er opptatt av noen av Laurens Sveinssons etterkommere utenom Karl Laurenssons gren. Fornavnet Mogens (Magnus) sees heller ikke å forekomme. Det samme gjelder ogsså om den eldre slekt i Kloxåsen, Sigurd Joanssons slekt. Det må derfor ansees som overveiende sannsynlig at forbindelsen mellom Mogens Karlsson og de eldre Blix'er må søkes gjennom Karl Laurensson i Kloxåsen's hustru, hvis navn dessverre er helt ukjent. Det er da meget sannsynlig at hun har vært en datter av en yngre Mogens Blix, nevnt 1499, og at Mogens Karlsson altså har fått sin morfars fornavn og selv om han i alminnelighet ikke brukte det siste. Hans hustru hette iflg. en likpreken over en av hans sønner. Ingrid Hansdatter, og var født i Norrvala sogn i Helsingland. Hun var altså fra Sverige og antagelig ligger deri foranledningen til at ikke mindre enn fire av hans barn kom til å finne sitt yrke i Sverige (Jemtland tilhørte som kjent Norge).

52.I. Mogens Blix.

MarriageIngrid HansdatterView this family
yes

Birth of a son
#1
Olof Mogensson Blix

Note:

15.VII.3. Olof Mogensson Blix var "laxfogd" i Angermanland, bodde i Sollefteå og levde ihvertfall 1593. Han hadde flere barn, blant dem var Simon Olofsson Blix, som var far til sogneprest i Tune i Medelpad, Mogens Simonsson Blix, født 1620, død 1667. Sistnevnte hadde flere barn (Pers.hist.Tidsskrift 1929 s. 94 og Bygdén IV s. 175).

Birth of a son
#2
Karl Mogensson Blix

Note:

18.VII.6. Karl Mogensson Blix levde 1593.

Birth of a son
#3
Erik Mogenssønn Blix

Note:

53.II.1. Erik Mogenssønn Blix var kappellan til Overviken i Jemtland 1566 og antakelig 1572 sogneprest samme sted og prost i Jemtland, hvor han døde 1611 (Bygdèn III s.34). Han brukte 1566 et segl med lynstråle (lyn-Blixt). Det er første gang dette merke nå kan sees å være brukt i slekten. Gift med Birgitte Lauritsdatter, født ca. 1555, død ca. 1628, datter Laurits Nilssønn, sogneprest i Stjørdalen og Magdalene Sigurdsdatter Arctander, biskop i Viborg. (Laurits Nielssønn var kannik og erkedegn til Trondheim domkapittel, død 9/11 1596. Etter mannens død fikk Birgitte kongebrev av 31/10 1612 på gården Heggen i Oviken som enkesete (N.R.R. IV s. 475), og bodde der til sin død 1628. I 1626 oppgis hun å eie 1/2 spand i Gjermestad i Stjørdalen, antakelig arvegods etter foreldrene. Noen av hans etterkommere finnes i Bodin og i Gildeskål. Han har sikkert flere barn enn som er oppført her.

Birth of a daughter
#4
Mogensdatter Blix

Note:

19.VII.7. .... Mogensdatter Blix. Gift 1593 med Olof Jonsson i Klæppe i Lit.

Death of a paternal grandfatherLaurens Sveinsson
about 1516 (Age 16 years)

Birth of a son
#5
Laurits Mogensson Blix
about 1530 (Age 30 years)

Note:

13.VII.1. Laurits (Lars) Mogensson (Monsen) Blix, født ca. 1530, kapellan hos faren 1558, omtales 1566 som sogneprest i Undersåker. Under krigen med Sverige 1611 flyktet han fra Jemtland til sin sønn Erik, som var sogneprest i Oppdal og oppgis å dø 7. des. 1629 (?), men ennå i 1612 var han i live og visstnok i virksomhet. Gift med Kirsten Eriksdatter, datter av Erik Andersson, sogneprest i Oviken og prost i Jemtland (Bygdén III).

Note:

54.II.2. Laurits Mogenssønn Blix, (Samme som Nr. 13.VII.1.), bror eller svoger av Erik Mogenssønn Blix, født ca. 1555, død 1629 (1621?). Laurits Mogenssønn Blix og Gullog Mogensdatter. Laurits var av gammel norsk adelsslekt. Han skal være født i Faxnelden i Neskott sogn, nevnes 1578 som kappellan til Oviken og blir i slutten av 1580 årene sogneprest i Rødøn i Jemtland. 1611 flyktet han til Trondheim, men fikk kallet tilbake etter fredsslutningen 1613. I lensregnskapene 1607 kalles han Laurits Blix, men selv synes han ikke å ha brukt noe slektsnavn. død 7/12 1629. Hustruen Gullog Mogensdatter døde 7/12 1629 (?). Laurits skulle ha en bror Nils Mogenssønn Blix.

Birth of a brotherOlof Karlsson Blix
1532 (Age 32 years)

Note:

6.VI.1. Olof Karlsson Blix (Blix morsnavn) i Kloxåsen født 1532 (?) ble ved ættegården, død 1570. Han nevnes flere steder i 1551. Sogneprest i Undersåker i Jemtland. I 1562 nevnes Erik Olofsson i Kloxåsen, sannsynligvis hans sønn, sammen med Laurens Olofsson i Berge i forbindelse med et fiske som de kjøpte. I 1587 er det tvist om jord i Kloxåsen mellom Erik Olofsson og hans frender, Karl og Olof Jenssønner.

Birth of a son
#6
Peder Mogensson Blix
May 14, 1542 (Age 42 years)

Note:

16.VII.4. Peder Mogensson Blix, født 14/5 1542, død 1632 i Styrnes, begr. 14/8 (alder etter Svenske slektskalendern, født 1522, død 1628). Han var "landskrifare" i Angermanland og "landskamrerare" i Styrnes sogn. Gift 1. gang med Elisabeth Hansdatter Fluur. Gift 2. gang med Anna Johansdatter Northman. Han hadde i disse ekteskap tilsammen 16 sønner og 5 døtre, blant de "förra" var samtlige i 2. gifte. I liktalen heter det at han etter å være utdannet ved Trudhems Schola hadde med sine foreldres samtykke begitt seg "hiit til Sverige" hvor han e er blitt en god undersåtter. Blant hans sønner var Morten Pedersson Blix til Eskilssæter, født 1596, død 1667, præses i Revisionskollegiet. Han ble adlet 24/8 1646 under navnet Blixencrone (intrd. på Riddarhuset 1647 under nr. 364). Han hadde 13 barn, men hans slektsgren döde ut allerede med sönnesönnen, Carl Gustav Blixencrone, 8/6 1710. En bror av den adlede Morten var John Pederson Blix som var arrendator av kronfiskeriene i Angermanland, og med Anna Nilsdatter hadde han blant flere barn, sönnen Magnus Joensson Blix, født 1635, død 1697, borgermester i Söderhamn. Han ble adlet 12/4 1689 med bibehold av navnet (introd. 1693 under nr. 1189). Denne adelige gren döde ut med Magnus Blix, sönnesönns sönn og navnet, død 22/1 1805. Også andre av Peder Magnusson Blix' mange sönner hadde etterslekt. Sannsynligvis hører den nålevende "yngre linje" av slekten Blix i Sverige til en av disse grener. Stamfar til denne linje skal være sogneprest Samuel Blix født 1628, død 1683. Han angis å være sønn av Samuel Bengtsson Blix. Samuel hadde også en sønn som skal ha vært hoffpredikant.

Death of a brotherOlof Karlsson Blix
1570 (on the date of death)

Death 1570 (Age 70 years)

Birth of a son
#7
Bengt Mogensson Blix
before 1573 (3 years after death)

Note:

14.VII.2. Bengt Mogensson Blix ble 1573 kapellan til Nora, 1595 kapellan til Gudmundrå, 1596 sogneprest til Ramsele og 1603 sogneprest til Gudmundrå, alle sogn i Angermanland, hvor han døde 1607. Av hans barn kjennes bare sønnen Samuel Bengtsson Blix som var sogneprest i Årnäs i Angermanland fra 1638 til sin død. Han hadde to sønner i den geistlige stand. (Bygdén I s. 80, 275).

Family with parents - View this family
father
himself
33 years
younger brother
brother
Family with Ingrid Hansdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
son
12 years
son
son
son
son
daughter
son
son

SourceDen nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer av Thomas Norum utgitt 1967
Citation details: 8.VI.3. og 52.I.
BlixBok

Type: Document

Birth

8.VI.3. Mogens (Mons) Karlsson (Blix), født i Kloxåsan ca. 1500, død 1570. Han ble antagelig i 1532 sogneprest i Undersåker i Jemtland. Han nevnes i mange brev mellom 1537 og 1556, skal være død 1570, men senest 1566 må han ha avstått kallet til sin sønn (Bygdén IV s. 269). Han er den mest kjente av Karl Laurenssons barn. Han er stamfar for de fleste grener av slekten Blix. Herr Mogens sees ikke å ha brukt navnet Blix før 1500 i Kloxåsen. Men da alle hans sønner bruker navnet Blix, og da det s sikkert ikke kan skrive seg fra hans hustru, må han uten tvil selv ha hatt adkomst til navnet og på en eller annen måte være knyttet til de par personer som i det 1500 århundre bar navnet. Faste slektsnavn i vår tids forstand forekom ikke før p på 1500 tallet. Blant geistligheten ble det først alminnelig langt ut i århundrede. Etter tidens skikk nevnes Mogens Karlsson alltid bare ved fornavn, og av og til bare med fars navn og tittelen. Det er usikkert om herr Mogens har Blixnavnet frfra fedrenes eller fra mødrenes slekt. Det er mulig at hans farfar, Laurens Sveinsson, har vært en etterkommer, sønnesønn eller dattersønn, av Magnus Blixe, som nevnes 1410. I det 16. århundre forekommer det atskillige personer ved navnet Blix og som ikke kan være etterkommere av Mogens Karlsson. De øvrige grener av Laurens Sveinssons etterslekt er såvidt mulig undersøkt frem ti1 1932. Etter det materiale som foreligger kan det ikke med sikkerhet sies om navnet Blix er opptatt av noen av Laurens Sveinssons etterkommere utenom Karl Laurenssons gren. Fornavnet Mogens (Magnus) sees heller ikke å forekomme. Det samme gjelder ogsså om den eldre slekt i Kloxåsen, Sigurd Joanssons slekt. Det må derfor ansees som overveiende sannsynlig at forbindelsen mellom Mogens Karlsson og de eldre Blix'er må søkes gjennom Karl Laurensson i Kloxåsen's hustru, hvis navn dessverre er helt ukjent. Det er da meget sannsynlig at hun har vært en datter av en yngre Mogens Blix, nevnt 1499, og at Mogens Karlsson altså har fått sin morfars fornavn og selv om han i alminnelighet ikke brukte det siste. Hans hustru hette iflg. en likpreken over en av hans sønner. Ingrid Hansdatter, og var født i Norrvala sogn i Helsingland. Hun var altså fra Sverige og antagelig ligger deri foranledningen til at ikke mindre enn fire av hans barn kom til å finne sitt yrke i Sverige (Jemtland tilhørte som kjent Norge).

52.I. Mogens Blix.