Nordenfjellske gren av slekten Blix

Nils Carlquist

The details of this individual are private.