Nordenfjellske gren av slekten Blix

Aasta Sophie Ellingsen

The details of this individual are private.