Nordenfjellske gren av slekten Blix

Fredrik Stang

The details of this individual are private.