Nordenfjellske gren av slekten Blix

Wilhelm Rogert

The details of this individual are private.