Nordenfjellske gren av slekten Blix

Maren Dorothea Eriksdatter Blix1743

Name
Maren Dorothea Eriksdatter Blix
Given names
Maren Dorothea
Surname
Eriksdatter Blix
Birthyes

Note:

127.V.3. Maren Dorothea Eriksdatter Blix, født ..., død 1743. Gift med Henrik Hanssønn Bruun, født 1695 (1699 ?) på Gildeskål prestegård, død 1752. Handelsmann og jordeier på Valle i Gildeskål. Han tok borgerskap som Trondhjems uteliggerborger. Etter 1743 flyttet han til Indyr hvor han drev som skipper og handelsmann. Av Jordegods sees H. H. Bruun i 1743 å eie 1 vog i Melvik, 1/2 vog i Alsvik, 3 1/2 vog i Mårnes i Gildeskål. Disse jorder var arv etter sin far, sogneprest Hans M. Bruun iflg. skiftebrevet av 29/7 1724. Dessuten eide han "Fores borgerleie" med påstående hus og handelsfrihet det han året 1740 kjøpte for 100 riksdaler. Skiftet etter hans hustru Maren Dorothea ble holdt på gården Valle i Gildeskål 15/3 1743, avsluttet i september s.å. Hver av sønnene sees å ha fått en arvellodd på 102 riksdaler og datteren Maren 52 riksdaler bestående av gull- og sølvsaker, kreaturer og husgeråd. Flere av sølvsakene er merket med bestefarens H.M.B. og hustruens navnetrekk, en gullkjede av to rader, verdi 40 riksdaler, flere ringer. Hans bo utgjorde 7.670,40 kroner. Se "slekten Bruun" av Helga Bruun.

MarriageHenrik Hanssønn BruunView this family
yes

Death of a fatherErik Hanssønn Blix
1720

Burial of a fatherErik Hanssønn Blix
July 26, 1720

Birth of a son
#1
Hans Erikssønn Bruun
about 1729

Note:

221.VI.1. Hans Erikssønn Bruun, født ca. 1729 i Gildeskål. I skifte etter moren 1743 er han 14 år gammel. I skifte etter faren arvet hver av sønnene 166 riksdaler og datteren 83 riksdaler. Flere av sølvsakene er merket med bestefarens H.M.B. og hustruens navnetrekk. Et gullkjede av to rader, verdi 40 riksdaler, og flere gullringer.

Birth of a son
#2
Johan Henriksønn Bruun
about 1730

Note:

222.VI.2. Johan Henrikssønn Bruun, født ca. 1730 i Gildeskål, 13 år ved skifte etter moren. I 1783 sees han å ha oppholdt seg i København. Iflg. et brev til sin bror Peder i Vesterålen, datert København 11/6 1783 fremgår det at han er beskjeftiget med regnskap og utredninger av proviant til statens skip som skal på langfart. Det antas at han er kjøpmann. Han sier: "Jeg bor i Nyhavn på Nummersiden hos Havnefogden, andet hus fra Scharlottenborg slot". Han døde 1796 iflg. annonse i København kongelige alene priviligerte adresse Contiers Efterretninger 38 aargang nr. 232 mandag 12. sept. 1796. han var pakkhusforvalter ved det Grønlandske compani i København. Gift med Christine Petronelle Lyders, født 1/7 1751 i København, død 18/6 1825, datter av økonom ved det Kgl. Vajsenhus, Cæmmer Geraad, Johan Hansen Lyders og hustru Christine Pedersdatter Krumach.

Birth of a son
#3
Peder Henriksønn Bruun
1732

Note:

223.VI.3. Peder Henrikssønn Bruun, født 1732, død 6/11 1799. Først handlet han i Gildeskål. I 1765 kom han til Børøya i Hadsel der han drev handel, gjestegiveri, jektbruk og fiske-forretning. I 1767 bygde han den første hovedbygning på Børøya, betalte foor den 92 riksmark. Hans forretningsbrev er bevart i familien i Vesterålen. Han hadde 14 fembøringer på lofotfiske hvert år, 2 jekter på vei til Bergen to ganger om året. I 1772 kjøpte han gården Fladset og drev gårdsbruk, hadde 26 storfe. Senere kjøpte han gården Hovden og et par andre gårder og eide i alt 6 gårder. Gift med Magdalene Schytte, datter av sogneprest i Lødingen, Arnoldus Schytte.

Birth of a son
#4
Mathias Henriksønn Bruun
about 1735

Note:

224.VI.4. Mathias Henrikssønn Bruun, født ca. 1735 i Gildeskål. I et brev til broren Peder, datert "Dolstad 18/1 1773" nevner han noen jordeiendommer han har "der nord", og som han vil selge. Hans fetter Mathias Bruun var sogneprest i Vefsn, Dolstad kirke. Han var gift, men nærmere kjennskap mangler.

Birth of a daughter
#5
Maren Dorthe Bruun
1738

Note:

225.VI.5. Maren Dorthe Bruun, født 1738 i Gildeskål. Hennes første formynder var hennes fetter, presten Mathias Bruun i Vefsn i 1765 er hennes formynder fetteren Hans Bruun, sogneprest i Gildeskål, hvor hun oppholdt seg en tid. Hun kom til sin bror Peder i Vesterålen. Gift 1. 1782 med godseier Thorsten With på Husby i Hadsel, død 1785. Gift 2. gang med skipper og gjestegiver Hans Henrik Rhode. Skiftet etter ham 28/4 1804.

Death 1743

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
brother
9 years
sister
brother
herself
Family with Henrik Hanssønn Bruun - View this family
husband
herself
Marriage:
son
2 years
son
3 years
son
4 years
son
4 years
daughter

SourceDen nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer av Thomas Norum utgitt 1967
Citation details: 127.V.3.
BlixBok

Type: Document

Birth

127.V.3. Maren Dorothea Eriksdatter Blix, født ..., død 1743. Gift med Henrik Hanssønn Bruun, født 1695 (1699 ?) på Gildeskål prestegård, død 1752. Handelsmann og jordeier på Valle i Gildeskål. Han tok borgerskap som Trondhjems uteliggerborger. Etter 1743 flyttet han til Indyr hvor han drev som skipper og handelsmann. Av Jordegods sees H. H. Bruun i 1743 å eie 1 vog i Melvik, 1/2 vog i Alsvik, 3 1/2 vog i Mårnes i Gildeskål. Disse jorder var arv etter sin far, sogneprest Hans M. Bruun iflg. skiftebrevet av 29/7 1724. Dessuten eide han "Fores borgerleie" med påstående hus og handelsfrihet det han året 1740 kjøpte for 100 riksdaler. Skiftet etter hans hustru Maren Dorothea ble holdt på gården Valle i Gildeskål 15/3 1743, avsluttet i september s.å. Hver av sønnene sees å ha fått en arvellodd på 102 riksdaler og datteren Maren 52 riksdaler bestående av gull- og sølvsaker, kreaturer og husgeråd. Flere av sølvsakene er merket med bestefarens H.M.B. og hustruens navnetrekk, en gullkjede av to rader, verdi 40 riksdaler, flere ringer. Hans bo utgjorde 7.670,40 kroner. Se "slekten Bruun" av Helga Bruun.