Nordenfjellske gren av slekten Blix

Ingeborg Hertvigsdatter1734

Name
Ingeborg Hertvigsdatter
Given names
Ingeborg
Surname
Hertvigsdatter
Birthyes

Note:

99.V.7. Ingeborg Hertvigsdatter, født...., død 1734 i Steigen. Gift 1660 i Steigen med presten til Borge i Lofoten, Hans Hansen Jerntoft, hans 2. hustru, født 1641 på Bud, cand.theol 1663, prest i Borge 1670, død 1718 i Borge.

Birth of a daughter
#1
Elisabeth Jentoft

Note:

189.VI.4. Elisabeth Jentoft, død 16 år gammel.

Birth of a sisterInger Hertvigsdatter
1651

Note:

93.V.1. Inger Hertvigsdatter, født 1651, død 1710 i Skjerstad, gift 9/6 1672 med Peder Nielsen Schjeldrup, sønnesønn av Trondhjemsbispen Peder Schjeldrup, født 9/5 1644 i Trondheim, vicepastor i Skjerstad 1670, død 1713. Student fra Trondhjem skole 30/10 1662. Prest på Skjerstad fra 1670 til sin død 1713. I år 1670 var det prestevalg i Skjerstad. "Der ble på en dag preket for Skjerstad kall av 2 kandidater. Den ene etter den annen, nemlig Peder Schjelderup Christen Tallaksen Lind. På almuens vvegne valgte Niels Ryberg den første. P.N.S. var en formuende mann. Han etterlot seg 1300 riksdaler, eide og drev foruten prestegården i Skjerstad også hele Røvik i Fauske. Om ham skriver senere O. F. Hagerup i kallsboken: "Hans Minesterialbøker vitner om hans overordentlige flittighet og nidkjærhet i hans embete. Han berettes å ha vært liten av vekst, men besittet sterkt mål til å preke. Han sees å ha vært en skjemtsom og omgjengelig mann og var lærd etter de tiders måte. Om hans hustru berettes intet ondt, hvilket kan tjene til vitnesbyrd om noe godt. At de begge har vært gode husholdere vitner deres etterlatte mer enn 1300 riksdaler frit bo. Hvortil kunne meget bidra tarvelige tider, lette levemåte, lange betjeningtid, saamt at han eide og drev foruten prestegården også den halvt og omsider hele Øvre Skjerstad tillikemed hele Røviken, der i den tid var vurdert for 100 riksdaler. Hr. Peder avlet med sin hustru 13 barn". Gift 9/6 1672 (trolovet 4/11 1671) med Inger Hertvigsdatter, født 1651, død 1710 i Skjerstad.

Birth of a brotherHans Hertvigsen
1653

Note:

94.V.2. Hans Hertvigsen, født 1653 død 1675, ugift. Bergen latinskole, immatrikulert 1671 ved københavn universitet, 1675 pers. kapellan hos sin far.

Birth of a brotherArnt Hertvigsen
May 2, 1654

Note:

95.V.3. Arnt Hertvigsen, født 2/5 1654, død 13/12 1744 på Laskestad i Steigen nær 90 år gammel. Bergen latinskole, reiste til København 1617. Under sitt opphold her i 2 år bodde han som andre fattige studenter på kommunitetet. 21/8 1692 sogneprest i Steigen, 27/8 1696 prost i Salten. Ugift.

Birth of a brotherOluf Hertvigsen
1656

Note:

96.V.4. Oluf Hertvigsen, født 1656, død 1746 på Grøtøy, 90 år gammel. Gift 1. gang med Maren Pedersdatter Leth, født 1659 i Bergen stift. Gift 2. gang med 1722 med Apollona Schøning, født 23/7 1694 på Tjeldøya, død 12/12 1784. 5 barn i 1. ekteskap og 6 i 2. ekteskap, ialt 11 barn.

MarriageHans Hansen JerntoftView this family
1660

Birth of a brotherHartvig Hertvigsen
1664

Note:

100.V.8. Hartvig Hertvigsen, født 1664, død 7/3 1725. Gårdbruker på Myklebostad på Engeløya hvor han hadde 16 drenger (tjenestegutter), eide mange gårder i Steigen, Hamarøy og i Borge. Boet viste en formue på 1.582 riksdaler, gjeld 440 riksdaler. Hartvig druknet i Vågen. Enken giftet seg 1730 med lensmann i Steigen, Henrik Klæboe og bodde på Lervik, død 1743. Gift 1695 med den 18 årige Berete Margaretha Jentoft, født ca. 1678, datter av prest Jentoft.

Death of a maternal grandfatherHans Lauritsson Blix
1666

Burial of a maternal grandfatherHans Lauritsson Blix
July 4, 1666

Birth of a sisterØllegård Hertvigsdatter
1667

Note:

102.V.10. Øllegård Hertvigsdatter, født 1667, død 1739. Gift med Hans Jentoft, født 1675, sogneprest til Hassing i Danmark 1702 og til Nykøping 1723, død 16/10 1727, sønn av presten Jentoft i Borge.

Birth of a brotherMogens Hertvigsen
1668

Note:

103.V.11. Mogens Hertvigsen, født 1668, død 1745, kjøpmann i Lyngvær i Lofoten. Gift 1699 i Borge med Anna Jentoft, født 1660, død 1755.

Birth of a brotherChristopher Hertvigsen
1670

Note:

104.V.12. Christopher Hertvigsen, født 1670, død 1748 i Bergen. Gullsmed, utdannet i Holland, England, Skottland og Irland. Gjorde mesterstykket i Dublin, kom hjem 1716. Gift med Sara Jacobsdatter Pain, sannsynlig fra Irland, død 1/6 1733.

Death of a brotherHans Hertvigsen
1675

Death of a maternal grandmotherIngeborg Svendsdatter
1688

Death of a fatherHertvig Arnesønn
May 24, 1691

Birth of a daughter
#2
Maren Jentoft
June 7, 1691

Note:

186.VI.1. Maren Jentoft, født 7/6 1691, død sommeren 1754 i Vågan. Gift 2 ganger. Gift 1. gang med Jochum Leth iflg. kongelig tillatelse i 1722 (tidligere gift med Anna Hveding, død 1720), født 1671 i Bergen stift, student 1696, kapellan i Ofoten 1712 og resid. pastor s.st. 1721., død 5/6 1742. 5 barn. Nærmere opplysninger om disse savnes. I Hammonds misjonshistorie nevnes han som den der gjorde all motstand mot finnemisjonen. Enken etter 1752 prest i Vågan, Sigvart Kildal.

Birth of a son
#3
Hartvig Jentoft
1693

Note:

187.VI.2. Hartvig Jentoft, født 1693, død 1/12 1739. I 1721 fulgte han Hans Egede til Grønland. Som bokholder og kjøpmann bodde han i Godthåp, Grønlands største kjøpmann, men i 1724 vendte han tilbake til København og sammen med ham to eskimoer. Han Bodde siden i Petvik i Buksnes. Gift med enken ???en Røst. Etter hennes død 1737 ektet han enken Karen Schøning på Bolle, en søster av foran nevnte Allona Schøning. Han omkom på sjøen. barnløs.

Birth of a daughter
#4
Ingeborg Cathrine Jentoft
1695

Note:

188.VI.3. Ingeborg Cathrine Jentoft, født 1695, død 14/3 1764 i Steigen. Gift med prest i Steigen, Niels Hegelund, født 1700, død 1752. Hun levde sine siste år på enkesete Myklebostad i stor velstand. Til kongen forærte hun 4.000 riksdaler. (ca. kr. 40.000,-), men sognets fattige testamenterte hun bare 100 riksdaler. Allikevel var boet etter henne 2.900 riksdaler.

Death of a sisterInger Hertvigsdatter
1710

Death of a motherIngeborg Hansdatter Blix
February 5, 1714

Death of a husbandHans Hansen Jerntoft
1718

Marriage of a childJochum LethMaren JentoftView this family
1722

Death of a brotherHartvig Hertvigsen
March 7, 1725

Death of a sisterElen Hertvigsdatter
1728

Death 1734

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
sister
3 years
brother
16 months
brother
3 years
brother
brother
sister
herself
sister
brother
4 years
sister
2 years
brother
3 years
brother
Family with Hans Hansen Jerntoft - View this family
husband
herself
Marriage: 1660
daughter
daughter
3 years
son
3 years
daughter

SourceDen nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer av Thomas Norum utgitt 1967
Citation details: 99.V.7.
BlixBok

Type: Document

Birth

99.V.7. Ingeborg Hertvigsdatter, født...., død 1734 i Steigen. Gift 1660 i Steigen med presten til Borge i Lofoten, Hans Hansen Jerntoft, hans 2. hustru, født 1641 på Bud, cand.theol 1663, prest i Borge 1670, død 1718 i Borge.