Nordenfjellske gren av slekten Blix

Ellen Hansdatter Blix

Name
Ellen Hansdatter Blix
Given names
Ellen
Surname
Hansdatter Blix
Birthyes

Note:

78.IV.7. Ellen Hansdatter Blix. Gift 1. gang med Oluf Laurits Wangberg, sogneprest i Saltdal hvor han døde 1671, bodde på Fiskevåg. Gift 2. med ettermannen i embetet, Christen Tallakssønn Lind, død 22/1 1682 (han hadde først vært gift med Bodil Clausdatter). Gift 3. med Knut Larssønn Rist, sogneprest i Saltdalen fra 18/3 1682 til 1727. Det har også vært hevdet at Ellens 3. ekteskap var med Jens Jørgensen Feltzow, fogd i Salten. Sønn av Ellen og Oluf Wangberg var Anders Wangberg. Hans enke Johanne Marie, datter av salig fru Guren Schønnebøl og Christen Jenssønn Munkegaard, kvitterer 16/7 1725 for tilbakebetaling av de avgifter som er beregnet for de adelige sædegårder Bertnes i Bodin og Skånland i Steigen ved skiftet etter Laugmann Schønnebøl anno 1711 (fogdregnskaper for Salten). I en dom i sak mot Christen (Christian) Wangberg for lag(manns)retten 3/7 1617 er det avgjort at Christen (Christian) er rette odelsbåren til denne gården etter hans avdøde farmor Ellen Hansdatter Blix. Christen (Christian) Wangberg's far var Anders Wangberg, og hans mors brødre Erik og Svend Hanssønn Blix var tilstede på skiftet etter Ellen Blix. I jordbok fra 1661 er jordgodset til Hans Lauritssønn Blix oppregnet.

MarriageOluf Laurits WangbergView this family
yes

MarriageChristen Tallakssønn LindView this family
yes

MarriageKnut Larssønn RistView this family
yes

Birth of a brotherLaurits Hanssønn Blix
1633

Note:

77.IV.6. Laurits (Lars) Hanssønn Blix, født 1633 i Bodø, død 1717 i Steigen. Lensmann i Bodø 1675-1701 og bodde på Seivåg. Fra 1701 handelsmann på Indre Hernes i Bodin. Gift med Catrine Moltzow, datter av Jochum Moltzow, født ca. 1644, død 1726. I folketellingene av 1700 tittuleres han som barberer, feltskjær. Det finnes et privilege brev av 2/9 1674 hvor han får enerett til å være barberer (cirurgus) i Nordlanandene. Jochum Moltzow var den første "lege" i Nordland. han var kanskje tysker av fødsel og rimelig kommet til Bergen og kanskje engasjert av Preben von Ahnen eller av lagmannen. Hans navn forekommer først 1677, bodde på gården Løp i Bodin, hvor han brukte 3 vog. I 1701 eide han og bebodde 4 vog i Indre Hernes i Bodin, som var hans kones, Tidichen Nielsdatter Lindschow, odel. Siden kom han til å eie 32 1/2 vog i Bodø, Fauske, Saltdal og Misvær. Hans etterslekt bodde ennå på 1800 tallet bl.a. på gården Mohus i Skjerstad. I skiftet etter Jochum Moltzow 28/8 1726 var boets formue 841 riksdaler, 40 skilling, hvorav jordegods 642 riksdaler. Boet eide 27 storfe, 14 geiter og 38 sauer og 3 hester. Gjelden var 134 riksdaler.

Birth of a brotherSvend Hanssønn Blix
1640

Note:

80.IV.9. Svend Hanssønn Blix, født 1640 i Bodø, død 1723 i Gildeskål, skipper og gårdbr., skifte 14/5 1723. Han bodde på gården Øvre For, Forstranda i Gildeskål. Han skal også ha bodd på Valle i Gildeskål eller på Valle i Meløy, skjønt det siste er tvilsomt. Gift 1. gang 1670 1675 med Birgitte Sophie Michelsdatter, død 1683, visstnok datter av Michel Jenssønn Snog, født i Vega, død 1715 (1716 ?), sogneprest i Vega, senere ved Bergen Nykirke, sønn av Jens Michelssønn Snog, sogneprest og prost i Vega, død 1688. Gift 2. gang 1682 med Magdalene Nilsdatter Høstmark, født 1660, død 1742, datter av Nils Jonssønn Høstmark og Karen Olufsdatter Humble. I disse ekteskap hadde han 11 barn. Stor etterslekt i Nordland og i Trøndelag og flere andre steder.

Birth of a brotherErik Hanssønn Blix
March 26, 1647

Note:

81.IV.10. Erik Hanssønn Blix, født 26/3 1647 i Bodø, student 18/7 1667, ble fogd i Salten og 1672 stiftsskriver. Han bodde på gården Mjønes i Salten, hvor han døde 1720, begr. 26/7. Gift med Regina Meyer. I fogdregnskapene for Salten 1715/1716 finnes det en selvangivelse for Erik H. Blix datert 12/4 1720 hvor hustruens navn er Regina Meyer. Men det heter om Erik H. Blix at han først var gift med Regina von Hitziger og at han fikk bevilling til ekteskap med henne uten forlovelse og lysning.

Death of a sisterInger Hansdatter Blix
about 1655

Death of a brotherMogens Hanssønn Blix
1663

Death of a fatherHans Lauritsson Blix
1666

Burial of a fatherHans Lauritsson Blix
July 4, 1666

Death of a brotherHans Hanssønn Blix
1667

Death of a husbandOluf Laurits Wangberg
1671

Death of a husbandChristen Tallakssønn Lind
January 22, 1682

Death of a sisterMaren Hansdatter Blix
1688

Death of a motherIngeborg Svendsdatter
1688

Death of a sisterIngeborg Hansdatter Blix
February 5, 1714

Death of a brotherLaurits Hanssønn Blix
1717

Death of a sisterAlhed Hansdatter Blix
1719

Death of a brotherErik Hanssønn Blix
1720

Burial of a brotherErik Hanssønn Blix
July 26, 1720

Death of a brotherSvend Hanssønn Blix
1723

Deathyes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
sister
3 years
sister
2 years
brother
4 years
brother
2 years
sister
2 years
brother
herself
sister
brother
7 years
brother
Family with Oluf Laurits Wangberg - View this family
husband
herself
Marriage:
son
Family with Christen Tallakssønn Lind - View this family
husband
herself
Marriage:
Family with Knut Larssønn Rist - View this family
husband
herself
Marriage:
Christen Tallakssønn Lind + Bodil Clausdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:

SourceDen nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer av Thomas Norum utgitt 1967
Citation details: 78.IV.7.
BlixBok

Type: Document

Birth

78.IV.7. Ellen Hansdatter Blix. Gift 1. gang med Oluf Laurits Wangberg, sogneprest i Saltdal hvor han døde 1671, bodde på Fiskevåg. Gift 2. med ettermannen i embetet, Christen Tallakssønn Lind, død 22/1 1682 (han hadde først vært gift med Bodil Clausdatter). Gift 3. med Knut Larssønn Rist, sogneprest i Saltdalen fra 18/3 1682 til 1727. Det har også vært hevdet at Ellens 3. ekteskap var med Jens Jørgensen Feltzow, fogd i Salten. Sønn av Ellen og Oluf Wangberg var Anders Wangberg. Hans enke Johanne Marie, datter av salig fru Guren Schønnebøl og Christen Jenssønn Munkegaard, kvitterer 16/7 1725 for tilbakebetaling av de avgifter som er beregnet for de adelige sædegårder Bertnes i Bodin og Skånland i Steigen ved skiftet etter Laugmann Schønnebøl anno 1711 (fogdregnskaper for Salten). I en dom i sak mot Christen (Christian) Wangberg for lag(manns)retten 3/7 1617 er det avgjort at Christen (Christian) er rette odelsbåren til denne gården etter hans avdøde farmor Ellen Hansdatter Blix. Christen (Christian) Wangberg's far var Anders Wangberg, og hans mors brødre Erik og Svend Hanssønn Blix var tilstede på skiftet etter Ellen Blix. I jordbok fra 1661 er jordgodset til Hans Lauritssønn Blix oppregnet.