Nordenfjellske gren av slekten Blix

Ingeborg Hansdatter BlixAge: 82 years16321714

Name
Ingeborg Hansdatter Blix
Given names
Ingeborg
Surname
Hansdatter Blix
Birth 1632 36 29

Note:

76.IV.5. Ingeborg Hansdatter Blix, født 1632 i Bodø, død 5/2 1714 i Steigen. Gift 1650 med Hertvig Arnesønn, født 1611, cand.theol. 1639, kapellan 1639, sogneprest i Steigen 1641 og prost i Salten, død 24/5 1691 i Steigen, sønn av sogneprest Arne Olufssønn, Steigen, død 1640.

MarriageHertvig ArnesønnView this family
yes

Birth of a son
#1
Svend Hertvigsen

Note:

97.V.5. Svend Hertvigsen, nærmere opplysninger savnes.

Birth of a daughter
#2
Maren Hertvigsdatter

Note:

98.V.6. Maren Hertvigsdatter, Gift ca. 1680 med Hans Joensen Finwegaard, født 1648, død 1718, borger og Nordlandshandler i Trondheim. Sa opp borgerskapet i Trondheim 12/2 1659, hadde også borgerskap i Bergen. I lengere tid bosatt på borgerleiet i Finnset i Hamarøy, hvor han døde før 1718. Han drev jektbruk.

Birth of a daughter
#3
Ingeborg Hertvigsdatter

Note:

99.V.7. Ingeborg Hertvigsdatter, født...., død 1734 i Steigen. Gift 1660 i Steigen med presten til Borge i Lofoten, Hans Hansen Jerntoft, hans 2. hustru, født 1641 på Bud, cand.theol 1663, prest i Borge 1670, død 1718 i Borge.

Birth of a daughter
#4
Elen Hertvigsdatter

Note:

101.V.9. Elen Hertvigsdatter, født...., død 1728. Gift 2 ganger. Gift 1. 1693 med sorenskriver i Salten, Christen Hveding, bodde på sommernes i Hamarøy. 2 barn. Gift 2. 1703 i Ofoten med prest Mats Olafsen Homble, enkemann, barnløs.

Birth of a brotherLaurits Hanssønn Blix
1633 (Age 12 months)

Note:

77.IV.6. Laurits (Lars) Hanssønn Blix, født 1633 i Bodø, død 1717 i Steigen. Lensmann i Bodø 1675-1701 og bodde på Seivåg. Fra 1701 handelsmann på Indre Hernes i Bodin. Gift med Catrine Moltzow, datter av Jochum Moltzow, født ca. 1644, død 1726. I folketellingene av 1700 tittuleres han som barberer, feltskjær. Det finnes et privilege brev av 2/9 1674 hvor han får enerett til å være barberer (cirurgus) i Nordlanandene. Jochum Moltzow var den første "lege" i Nordland. han var kanskje tysker av fødsel og rimelig kommet til Bergen og kanskje engasjert av Preben von Ahnen eller av lagmannen. Hans navn forekommer først 1677, bodde på gården Løp i Bodin, hvor han brukte 3 vog. I 1701 eide han og bebodde 4 vog i Indre Hernes i Bodin, som var hans kones, Tidichen Nielsdatter Lindschow, odel. Siden kom han til å eie 32 1/2 vog i Bodø, Fauske, Saltdal og Misvær. Hans etterslekt bodde ennå på 1800 tallet bl.a. på gården Mohus i Skjerstad. I skiftet etter Jochum Moltzow 28/8 1726 var boets formue 841 riksdaler, 40 skilling, hvorav jordegods 642 riksdaler. Boet eide 27 storfe, 14 geiter og 38 sauer og 3 hester. Gjelden var 134 riksdaler.

Birth of a brotherSvend Hanssønn Blix
1640 (Age 8 years)

Note:

80.IV.9. Svend Hanssønn Blix, født 1640 i Bodø, død 1723 i Gildeskål, skipper og gårdbr., skifte 14/5 1723. Han bodde på gården Øvre For, Forstranda i Gildeskål. Han skal også ha bodd på Valle i Gildeskål eller på Valle i Meløy, skjønt det siste er tvilsomt. Gift 1. gang 1670 1675 med Birgitte Sophie Michelsdatter, død 1683, visstnok datter av Michel Jenssønn Snog, født i Vega, død 1715 (1716 ?), sogneprest i Vega, senere ved Bergen Nykirke, sønn av Jens Michelssønn Snog, sogneprest og prost i Vega, død 1688. Gift 2. gang 1682 med Magdalene Nilsdatter Høstmark, født 1660, død 1742, datter av Nils Jonssønn Høstmark og Karen Olufsdatter Humble. I disse ekteskap hadde han 11 barn. Stor etterslekt i Nordland og i Trøndelag og flere andre steder.

Birth of a brotherErik Hanssønn Blix
March 26, 1647 (Age 15 years)

Note:

81.IV.10. Erik Hanssønn Blix, født 26/3 1647 i Bodø, student 18/7 1667, ble fogd i Salten og 1672 stiftsskriver. Han bodde på gården Mjønes i Salten, hvor han døde 1720, begr. 26/7. Gift med Regina Meyer. I fogdregnskapene for Salten 1715/1716 finnes det en selvangivelse for Erik H. Blix datert 12/4 1720 hvor hustruens navn er Regina Meyer. Men det heter om Erik H. Blix at han først var gift med Regina von Hitziger og at han fikk bevilling til ekteskap med henne uten forlovelse og lysning.

Birth of a daughter
#5
Inger Hertvigsdatter
1651 (Age 19 years)

Note:

93.V.1. Inger Hertvigsdatter, født 1651, død 1710 i Skjerstad, gift 9/6 1672 med Peder Nielsen Schjeldrup, sønnesønn av Trondhjemsbispen Peder Schjeldrup, født 9/5 1644 i Trondheim, vicepastor i Skjerstad 1670, død 1713. Student fra Trondhjem skole 30/10 1662. Prest på Skjerstad fra 1670 til sin død 1713. I år 1670 var det prestevalg i Skjerstad. "Der ble på en dag preket for Skjerstad kall av 2 kandidater. Den ene etter den annen, nemlig Peder Schjelderup Christen Tallaksen Lind. På almuens vvegne valgte Niels Ryberg den første. P.N.S. var en formuende mann. Han etterlot seg 1300 riksdaler, eide og drev foruten prestegården i Skjerstad også hele Røvik i Fauske. Om ham skriver senere O. F. Hagerup i kallsboken: "Hans Minesterialbøker vitner om hans overordentlige flittighet og nidkjærhet i hans embete. Han berettes å ha vært liten av vekst, men besittet sterkt mål til å preke. Han sees å ha vært en skjemtsom og omgjengelig mann og var lærd etter de tiders måte. Om hans hustru berettes intet ondt, hvilket kan tjene til vitnesbyrd om noe godt. At de begge har vært gode husholdere vitner deres etterlatte mer enn 1300 riksdaler frit bo. Hvortil kunne meget bidra tarvelige tider, lette levemåte, lange betjeningtid, saamt at han eide og drev foruten prestegården også den halvt og omsider hele Øvre Skjerstad tillikemed hele Røviken, der i den tid var vurdert for 100 riksdaler. Hr. Peder avlet med sin hustru 13 barn". Gift 9/6 1672 (trolovet 4/11 1671) med Inger Hertvigsdatter, født 1651, død 1710 i Skjerstad.

Birth of a son
#6
Hans Hertvigsen
1653 (Age 21 years)

Note:

94.V.2. Hans Hertvigsen, født 1653 død 1675, ugift. Bergen latinskole, immatrikulert 1671 ved københavn universitet, 1675 pers. kapellan hos sin far.

Birth of a son
#7
Arnt Hertvigsen
May 2, 1654 (Age 22 years)

Note:

95.V.3. Arnt Hertvigsen, født 2/5 1654, død 13/12 1744 på Laskestad i Steigen nær 90 år gammel. Bergen latinskole, reiste til København 1617. Under sitt opphold her i 2 år bodde han som andre fattige studenter på kommunitetet. 21/8 1692 sogneprest i Steigen, 27/8 1696 prost i Salten. Ugift.

Death of a sisterInger Hansdatter Blix
about 1655 (Age 23 years)

Birth of a son
#8
Oluf Hertvigsen
1656 (Age 24 years)

Note:

96.V.4. Oluf Hertvigsen, født 1656, død 1746 på Grøtøy, 90 år gammel. Gift 1. gang med Maren Pedersdatter Leth, født 1659 i Bergen stift. Gift 2. gang med 1722 med Apollona Schøning, født 23/7 1694 på Tjeldøya, død 12/12 1784. 5 barn i 1. ekteskap og 6 i 2. ekteskap, ialt 11 barn.

Marriage of a childHans Hansen JerntoftIngeborg HertvigsdatterView this family
1660 (Age 28 years)

Death of a brotherMogens Hanssønn Blix
1663 (Age 31 years)

Birth of a son
#9
Hartvig Hertvigsen
1664 (Age 32 years)

Note:

100.V.8. Hartvig Hertvigsen, født 1664, død 7/3 1725. Gårdbruker på Myklebostad på Engeløya hvor han hadde 16 drenger (tjenestegutter), eide mange gårder i Steigen, Hamarøy og i Borge. Boet viste en formue på 1.582 riksdaler, gjeld 440 riksdaler. Hartvig druknet i Vågen. Enken giftet seg 1730 med lensmann i Steigen, Henrik Klæboe og bodde på Lervik, død 1743. Gift 1695 med den 18 årige Berete Margaretha Jentoft, født ca. 1678, datter av prest Jentoft.

Death of a fatherHans Lauritsson Blix
1666 (Age 34 years)

Burial of a fatherHans Lauritsson Blix
July 4, 1666 (Age 34 years)

Birth of a daughter
#10
Øllegård Hertvigsdatter
1667 (Age 35 years)

Note:

102.V.10. Øllegård Hertvigsdatter, født 1667, død 1739. Gift med Hans Jentoft, født 1675, sogneprest til Hassing i Danmark 1702 og til Nykøping 1723, død 16/10 1727, sønn av presten Jentoft i Borge.

Death of a brotherHans Hanssønn Blix
1667 (Age 35 years)

Birth of a son
#11
Mogens Hertvigsen
1668 (Age 36 years)

Note:

103.V.11. Mogens Hertvigsen, født 1668, død 1745, kjøpmann i Lyngvær i Lofoten. Gift 1699 i Borge med Anna Jentoft, født 1660, død 1755.

Birth of a son
#12
Christopher Hertvigsen
1670 (Age 38 years)

Note:

104.V.12. Christopher Hertvigsen, født 1670, død 1748 i Bergen. Gullsmed, utdannet i Holland, England, Skottland og Irland. Gjorde mesterstykket i Dublin, kom hjem 1716. Gift med Sara Jacobsdatter Pain, sannsynlig fra Irland, død 1/6 1733.

Marriage of a childPeder Nielsen SchjeldrupInger HertvigsdatterView this family
June 9, 1672 (Age 40 years)

Death of a sonHans Hertvigsen
1675 (Age 43 years)

Death of a sisterMaren Hansdatter Blix
1688 (Age 56 years)

Death of a motherIngeborg Svendsdatter
1688 (Age 56 years)

Death of a husbandHertvig Arnesønn
May 24, 1691 (Age 59 years)

Marriage of a childChristen HvedingElen HertvigsdatterView this family
1693 (Age 61 years)

Marriage of a childHartvig HertvigsenBerete Margretha JentoftView this family
1695 (Age 63 years)

Marriage of a childMogens HertvigsenAnna JentoftView this family
1699 (Age 67 years)

Death of a daughterInger Hertvigsdatter
1710 (Age 78 years)

Death February 5, 1714 (Age 82 years)

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
elder sister
3 years
elder sister
2 years
elder brother
4 years
elder brother
2 years
herself
2 years
younger brother
sister
sister
younger brother
7 years
younger brother
Family with Hertvig Arnesønn - View this family
husband
herself
Marriage:
daughter
3 years
son
16 months
son
3 years
son
son
daughter
daughter
daughter
son
4 years
daughter
2 years
son
3 years
son

SourceDen nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer av Thomas Norum utgitt 1967
Citation details: 76.IV.5.
BlixBok

Type: Document

Birth

76.IV.5. Ingeborg Hansdatter Blix, født 1632 i Bodø, død 5/2 1714 i Steigen. Gift 1650 med Hertvig Arnesønn, født 1611, cand.theol. 1639, kapellan 1639, sogneprest i Steigen 1641 og prost i Salten, død 24/5 1691 i Steigen, sønn av sogneprest Arne Olufssønn, Steigen, død 1640.