Nordenfjellske gren av slekten Blix

Hans Hanssønn BlixAge: 36 years16311667

Name
Hans Hanssønn Blix
Given names
Hans
Surname
Hanssønn Blix
Birth 1631 35 28

Note:

75.IV.4. Hans Hanssønn Blix, født 1631 i Bodø, død 1677 i Manger i Nordhordland hvor han ble sogneprest i 1667. Først kapellan i Gildeskål, så kapellan hos sin far i Bodø 1654/66 og bodde på Hernes (Bodin). Gift med Kirsten Stephensdatter Soop (Sophius) født i Gildeskål (1661), død i Manger 1677 (1680). Hun var datter av Stephen (Stephan?) Hanssønn Soop (Sophius), sogneprest i Gildeskål, død 1598 i Bodø og hustru Sara Lorentzdatter Krabbe, student i 1618, dimmitert fra akademiet 1621 med berømmelig vitnesbyrd, ble sogneprest i Gildeskål 19/1 1622 og ordinert 20/3 s.å. Til denne reisen til Trondheim tilstod almuen ham på tinget 3/7 1622 6 mark fisk av hver mann i sognet. Død 1675. Han var en velstående og virksom mann. I hans siste leveår var han så svak at han måtte preke sittende på en stol foran alteret og stod ved introduksjonen på kne på en skammel. Han var sønn av Hans Olufssønn Soop, sogneprest i Bodø 1695. død 31/10 1621. Hans hustru Sara var født i Stangvik, Nord Møre 12/1 1607, død i Gildeskål før 1675, datter av Laurits Nilssønn Krabbe, sogneprest i Stangvik, død 15. Juli 1619.

MarriageKirsten Stephensdatter SoopView this family
yes

Birth of a daughter
#1
Ingeborg Blix

Note:

91.V.2. Ingeborg Blix, død ung.

Birth of a sisterIngeborg Hansdatter Blix
1632 (Age 12 months)

Note:

76.IV.5. Ingeborg Hansdatter Blix, født 1632 i Bodø, død 5/2 1714 i Steigen. Gift 1650 med Hertvig Arnesønn, født 1611, cand.theol. 1639, kapellan 1639, sogneprest i Steigen 1641 og prost i Salten, død 24/5 1691 i Steigen, sønn av sogneprest Arne Olufssønn, Steigen, død 1640.

Birth of a brotherLaurits Hanssønn Blix
1633 (Age 2 years)

Note:

77.IV.6. Laurits (Lars) Hanssønn Blix, født 1633 i Bodø, død 1717 i Steigen. Lensmann i Bodø 1675-1701 og bodde på Seivåg. Fra 1701 handelsmann på Indre Hernes i Bodin. Gift med Catrine Moltzow, datter av Jochum Moltzow, født ca. 1644, død 1726. I folketellingene av 1700 tittuleres han som barberer, feltskjær. Det finnes et privilege brev av 2/9 1674 hvor han får enerett til å være barberer (cirurgus) i Nordlanandene. Jochum Moltzow var den første "lege" i Nordland. han var kanskje tysker av fødsel og rimelig kommet til Bergen og kanskje engasjert av Preben von Ahnen eller av lagmannen. Hans navn forekommer først 1677, bodde på gården Løp i Bodin, hvor han brukte 3 vog. I 1701 eide han og bebodde 4 vog i Indre Hernes i Bodin, som var hans kones, Tidichen Nielsdatter Lindschow, odel. Siden kom han til å eie 32 1/2 vog i Bodø, Fauske, Saltdal og Misvær. Hans etterslekt bodde ennå på 1800 tallet bl.a. på gården Mohus i Skjerstad. I skiftet etter Jochum Moltzow 28/8 1726 var boets formue 841 riksdaler, 40 skilling, hvorav jordegods 642 riksdaler. Boet eide 27 storfe, 14 geiter og 38 sauer og 3 hester. Gjelden var 134 riksdaler.

Birth of a brotherSvend Hanssønn Blix
1640 (Age 9 years)

Note:

80.IV.9. Svend Hanssønn Blix, født 1640 i Bodø, død 1723 i Gildeskål, skipper og gårdbr., skifte 14/5 1723. Han bodde på gården Øvre For, Forstranda i Gildeskål. Han skal også ha bodd på Valle i Gildeskål eller på Valle i Meløy, skjønt det siste er tvilsomt. Gift 1. gang 1670 1675 med Birgitte Sophie Michelsdatter, død 1683, visstnok datter av Michel Jenssønn Snog, født i Vega, død 1715 (1716 ?), sogneprest i Vega, senere ved Bergen Nykirke, sønn av Jens Michelssønn Snog, sogneprest og prost i Vega, død 1688. Gift 2. gang 1682 med Magdalene Nilsdatter Høstmark, født 1660, død 1742, datter av Nils Jonssønn Høstmark og Karen Olufsdatter Humble. I disse ekteskap hadde han 11 barn. Stor etterslekt i Nordland og i Trøndelag og flere andre steder.

Birth of a brotherErik Hanssønn Blix
March 26, 1647 (Age 16 years)

Note:

81.IV.10. Erik Hanssønn Blix, født 26/3 1647 i Bodø, student 18/7 1667, ble fogd i Salten og 1672 stiftsskriver. Han bodde på gården Mjønes i Salten, hvor han døde 1720, begr. 26/7. Gift med Regina Meyer. I fogdregnskapene for Salten 1715/1716 finnes det en selvangivelse for Erik H. Blix datert 12/4 1720 hvor hustruens navn er Regina Meyer. Men det heter om Erik H. Blix at han først var gift med Regina von Hitziger og at han fikk bevilling til ekteskap med henne uten forlovelse og lysning.

Death of a sisterInger Hansdatter Blix
about 1655 (Age 24 years)

Birth of a son
#2
Hans Hanssønn Blix
1661 (Age 30 years)

Note:

90.V.1. Hans Hanssønn Blix (encrone), født 1661 i Gildeskål, student fra Bergen 1677, død i Sogn 1/4 1730. Fogd i Ytre Sogn 1683, lagmann i Bergen ca. 1670. etatsråd, overhoffsretts justitiarius 1705, adlet 15/4 1712. Da han og hans søstre mistet foreldrene, ble de oppfostret hos mosteren Gjertrud Sophius, gift med Jens Snog, sogneprest og prost i Vega. Hans H. Blix giftet seg 23 år gammel omkring 1684 med 18 åringen Elisabeth Christophersdatter Munthe, Ludvig Munthes søster. I Året 1686 (?) bare noen og tyve år gammel treffes han som fogd i Sogn hvor han den gang sees å ha eid mye jordgods, og ble som det synes en rik og mektig mann. Fogd Hans H. B. oppgir 25/1 1700 "seg selv og sin kiereste" (hans 2. kone) samt "skriver og 4 tjenestefolk". Han ble 11/2 1699 utnevnt til vicelagmann, men vedble å styre fogderiet til 1705. Han flyttet da til Christiania hvor han ble justitiarius i overhoffretten, og hvor han også forretter som medlem av overhoffretten, og hvor han også forretter som medlem av "slottsloven" inntil dette kollegium ble opphevet 1722. Han ble benådet med justitsråd - og senere med statsråd tittel samt opptatt i adelstanden under navnet Blixencrone. Han måtte tilslutt se en sørgelig ende på all sin heder og verdighet, idet han kort før sin død 1/4 1730, i året 1728 "formedels sin Egenmektighet" ble han avsatt fra sitt justitiarusembete. Det kom et navnløst brev til kongen "om den korrupsjon og annen mislighet og skadelig omgang der skulle øves og gå i svang ved rettens forhandling uti overhoffretten, -solgte retten for penger". Han og flere måtte gå fra embetet. Han fikk av stattholderen, Ditlev Wibe, valget mellom å betale 10.000 riksdaler eller rettslig forføyning. Han betalte 10.000 riksdaler til den kongelige kasse (Laberg). Hans sønner og døtre fikk 7.000 riksdaler. Mot slutten av sitt liv skal han ha eid og bebodd Ullevål gård i Aker. Gift 1. gang (ca. 1683) med Elisabeth Munthe, født 1666 i Sogn, d.s.st. 1684, datter av Christopher Giertssønn Morgenstierne. Gift 2. gang 1685 eller 1686 med Maria Hansdatter, født 1666 i Bergen, død 1705 i Sogn, begr. i Tjugum kirke 7/7, datter av Hans Clausen, toller i Bergen og hustru Ingeborg Lem (hans 2. ekteskap). Maria var søskenbarn av hans 1. hustru Elisabeth. Gift 3. gang 8/10 1707 med Karen Hansdatter Must, født ...., død 4/4 1709 i Christiania eller i mars 1711 (?), datter av Hans Hanssønn Must, president i Christiania og hustru Anna Andersdatter, enke etter Hans Joachim Heins, president i Christiania. Gift 4 gang 20/11 1711 i Christiania med Margrethe Alette Wind, datter av generalmajor Ove Wind. Hans Blixencrone hadde flere barn, i sitt 2. ekteskap hadde han en sønn og tre døtre. Ingen av dem nevnes her.

Death of a brotherMogens Hanssønn Blix
1663 (Age 32 years)

Death of a fatherHans Lauritsson Blix
1666 (Age 35 years)

Burial of a fatherHans Lauritsson Blix
July 4, 1666 (Age 35 years)

Death 1667 (Age 36 years)

Birth of a daughter
#3
Dorothea Hansdatter Blix
February 11, 1671 (4 years after death)

Note:

92.V.3. Dorothea Hansdatter Blix, født 11/2 1671 i Menger, død 30/3 1748 i Vik i Sogn. Gift i Tjugum kirke i Leikanger 8/4 1704 med Ludvig Munthe, født 1657 i Lyster i Sogn, død 9/6 1708, sønn av Christopher Giertssønn Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe, kapellan i Vik 1680, sogneprest s. st. 1702. Dorothea var hans 2. hustru. Barnløs (Norsk samling ved Lampe II s. 512).

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
elder sister
3 years
elder sister
2 years
elder brother
4 years
himself
2 years
younger sister
2 years
younger brother
sister
sister
younger brother
7 years
younger brother
Family with Kirsten Stephensdatter Soop - View this family
himself
wife
Marriage:
son
daughter
daughter

SourceDen nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer av Thomas Norum utgitt 1967
Citation details: 75.IV.4.
BlixBok

Type: Document

Birth

75.IV.4. Hans Hanssønn Blix, født 1631 i Bodø, død 1677 i Manger i Nordhordland hvor han ble sogneprest i 1667. Først kapellan i Gildeskål, så kapellan hos sin far i Bodø 1654/66 og bodde på Hernes (Bodin). Gift med Kirsten Stephensdatter Soop (Sophius) født i Gildeskål (1661), død i Manger 1677 (1680). Hun var datter av Stephen (Stephan?) Hanssønn Soop (Sophius), sogneprest i Gildeskål, død 1598 i Bodø og hustru Sara Lorentzdatter Krabbe, student i 1618, dimmitert fra akademiet 1621 med berømmelig vitnesbyrd, ble sogneprest i Gildeskål 19/1 1622 og ordinert 20/3 s.å. Til denne reisen til Trondheim tilstod almuen ham på tinget 3/7 1622 6 mark fisk av hver mann i sognet. Død 1675. Han var en velstående og virksom mann. I hans siste leveår var han så svak at han måtte preke sittende på en stol foran alteret og stod ved introduksjonen på kne på en skammel. Han var sønn av Hans Olufssønn Soop, sogneprest i Bodø 1695. død 31/10 1621. Hans hustru Sara var født i Stangvik, Nord Møre 12/1 1607, død i Gildeskål før 1675, datter av Laurits Nilssønn Krabbe, sogneprest i Stangvik, død 15. Juli 1619.